Hoe schrijf je de letters in groep 3?

In groep 3 leren de kinderen erg veel, waaronder het schrijven van de letters. Sommige leerlingen hebben moeite met het schrijven van een letter en om ze te helpen plak ik dan de letter op hun tafel.  (meer…)

Share Button

Werken aan Woordenschat – Het belang van woordenschat

Voor mijn studie Master SEN – gespecialiseerd leraar heb ik een onderzoek gedaan naar woordenschat. Mijn onderzoeksvraag daarbij was: Leidt het werken met effectieve interventies op het gebied van woordenschatonderwijs tot een verbetering van de resultaten in de groepen 3 tot en met 7 op het gebied van woordenschat? 

(meer…)

Share Button

Gooi een woord

Twee werkbladen om in te zetten bij het spellingonderwijs. De leerlingen hebben een lijst nodig met woorden die bijvoorbeeld horen bij de spellingregel die centraal staat in de klas en een dobbelsteen. Bij deze werkvorm is het goed mogelijk de leerlingen in tweetallen samen te laten werken en elkaar te laten helpen. (meer…)

Share Button

Dagritmekaarten Danbo

Naar een idee van twitter-collega @talletjetaal heb ik dagritmekaarten gemaakt met daarop het figuurtje Danbo.  (meer…)

Share Button

Dagritmekaarten Leendert Jan Vis

In de klas vind ik het prettig om te werken met rechthoekige dagritmekaarten. Voor groep 3 gebruik ik dit schooljaar de dagritmekaarten van Leendert Jan Vis.  (meer…)

Share Button