Werken aan Woordenschat – Het belang van woordenschat

Voor mijn studie Master SEN – gespecialiseerd leraar heb ik een onderzoek gedaan naar woordenschat. Mijn onderzoeksvraag daarbij was: Leidt het werken met effectieve interventies op het gebied van woordenschatonderwijs tot een verbetering van de resultaten in de groepen 3 tot en met 7 op het gebied van woordenschat? 

belang van woordenschat

Na afloop van het onderzoek bleek dat in diverse groepen het aantal leerlingen met een C, D of E score op de Cito-toets woordenschat was gedaald en dat veel leerlingen zichzelf hadden verbeterd als er gekeken werd naar hun vaardigheidsscore. Dit was natuurlijk erg leuk om terug te zien in de resultaten. Daarnaast is de kennis van mijn collega’s gegroeid op het gebied van woordenschat en zijn ze effectiever aan de slag gegaan met woordenschat in de klas. Door de komende periode regelmatig stukken uit mijn onderzoek te plaatsen en verder ideeën te geven om praktisch te werken aan woordenschat in de klas, wil ik meerdere leerkrachten helpen hun kennis te vergroten op het gebied van woordenschat en kunnen zij effectief werken aan woordenschat in hun eigen groep.

De teksten die ik plaats zijn delen uit mijn onderzoek. Voor leerkrachten die meer informatie willen over een bepaald stuk worden de bronnen onder de tekst geplaatst.

De eerste tekst die ik plaats, gaat over het belang van woordenschat. Waarom is het belangrijk dat leerlingen hun woordenschat vergroten?

Het belang van woordenschat
Een grote en rijke woordenschat is het kenmerk van een goed opgeleid persoon. Een grote woordenschat vergemakkelijkt het verder uitbreiden van de woordenschat en is in het bijzonder sterk gerelateerd aan leesvaardigheid en in het algemeen aan de schoolprestaties (Beck, McKeown & Kucan, 2002).
De woordenschat van een persoon is verbonden met het schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Spreken, luisteren en lezen hebben alle te maken met woordenschat (Vernooy, 2011). Vernooy (2011) geeft aan dat leerlingen 95% van de woorden in een tekst moeten kennen om een tekst te kunnen begrijpen. Als leerlingen falen bij begrijpend lezen heeft dat vooral te maken met het feit dat leerlingen falen op het gebied van het leren van nieuwe woorden.
Stahl en Nagy (2005) zeggen dat het wellicht een beetje overdreven is om te zeggen, maar een goede woordenschat staat centraal bij het succes van kinderen en volwassenen op school en in het leven. Huizenga (2005) zegt over het vergroten van woordenschat van leerlingen dat het geen doel is dat op zichzelf staat. Door het leren van nieuwe woorden krijgt een leerling meer grip op de wereld om zich heen en lukt het om beter te communiceren met andere mensen. Hoe meer woorden een mens weet, hoe complexer hij kan denken over de wereld (Stahl & Nagy, 2005). Woordenschat maakt de wereld groter.

Bronnen:
Beck, I.L., McKeown, M.G. & Kucan, L. (2002). Bringing Words to Life, Robust vocabulary instruction. New York: The Guilford Press.
Huizenga, H. (2005). Taal & Didactiek: Woordenschat. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
Stahl, S.A. & Nagy, W.E. (2005). Teaching word meanings. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers.
Vernooy, K. (2011).  Een goede woordenschat: De basis voor een goede schoolloopbaan. Utrecht: PO-Raad.

Meer lezen uit mijn woordenschatonderzoek:

Werken aan Woordenschat – Woordenschatonderwijs

Werken aan Woordenschat – Selecteren van Woorden

Werken aan Woordenschat – Het Vierfasemodel

Werken aan Woordenschat – Consolideren 1

Werken aan Woordenschat – Consolideren 2

Werken aan Woordenschat – Consolideren 3

Share Button