Werken aan Woordenschat – Consolideren 1

Samen met mijn collega’s heb ik tijdens het onderzoek naar het verbeteren van de woordenschat diverse manieren verzameld om de woorden tijdens de lessen te consolideren. Deze ideeën zal ik in verschillende blogberichten met jullie delen.

Achterstevoren
Een leerling leest een woord van de woordmuur achterstevoren op en de groep moet zo snel mogelijk raden welk woord het is (Van den Nulft & Verhallen, 2009).

Beeld het woord uit
De leerling krijgt van de leerkracht een woord ingefluisterd van de woordmuur. Door middel van uitbeelden, probeert de rest van de klas te raden welk woord er door de leerling uitgebeeld wordt.

Doorfluisteren
Iedere leerling krijgt een kladblaadje om een tekening op te kunnen maken. Een leerling neemt een woord van de woordmuur in gedachten en fluistert deze in het oor van de leerling naast hem/haar. Het woord wordt verder doorgefluisterd en aan het eind maakt iedereen een tekening van het woord dat ze hebben gehoord. Heeft iedereen hetzelfde getekend (Van den Nulft & Verhallen, 2009)?

Galgje
Met de woorden van de woordmuur kan de leerkracht galgje spelen. Dit kan op het bord, maar een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de website http://www.hangman.no/ (Woordwiki, 2013). De site biedt de mogelijkheid zelf woorden in een woordlijst samen te stellen en deze op te slaan. De leerkracht krijgt een code waarmee de lijst op een later moment gebruikt kan worden om te spelen of om de lijst te bewerken.

Genummerde hoofden
Iedere leerling in een groepje krijgt een nummer. Aan het eind van de opdracht mag één van de leerlingen, met het nummer dat de leerkracht dan noemt, het antwoord geven dat de groep samen heeft bedacht. De leerkracht geeft de opdracht; Wat betekent het woord…? en geeft aan hoeveel tijd de leerlingen hebben om het antwoord te bedenken. Eerst denkt iedere leerling voor zich en daarna brengen ze om de beurt hun antwoord in de groep in. Ze overleggen met elkaar wat de juiste oplossing is en zorgen ervoor dat ze het allemaal weten. De leerkracht noemt een nummer en in ieder groepje mag de leerling met dat nummer het antwoord geven (Förrer, Kenter & Veenman, 2000).

Bronnen:
Förrer, M., Kenter, B. & Veenman, S. (2000). Coöperatief leren in het basisonderwijs. 3dr.). Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
Nulft, D. van den en Verhallen, M. (2009). Met woorden in de weer: Praktijkboek voor het basisonderwijs. (2e, herziene dr.) Bussum: Coutinho.
Woordwiki (2013). Categorie: Consolideerspelletjes. Geraadpleegd op 27 januari 2013 via http://woorden.wiki.kennisnet.nl/Categorie:Consolideerspelletjes

Meer lezen uit mijn woordenschatonderzoek:

Werken aan Woordenschat – Het belang van woordenschat

Werken aan Woordenschat – Woordenschatonderwijs

Werken aan Woordenschat – Selecteren van Woorden

Werken aan Woordenschat – Het Vierfasemodel

Werken aan Woordenschat – Consolideren 2

Werken aan Woordenschat – Consolideren 3

Share Button