Waarom ik gestopt ben met Classdojo in de klas

Op mijn site zijn twee blogs, één en twee, te vinden over het gebruik van Classdojo in de klas en de manier waarop ik dat deed. In de tweede blog is al duidelijk te lezen dat mijn werkwijze in de loop van het gebruik veranderde. Sowieso ben ik snel afgestapt van het geven van rode, minpunten, via het systeem en besloot ik de leerlingen veel meer te betrekken in de keuze van de onderwerpen waarvoor groene punten verdiend konden worden. Langzaam begon ik Classdojo echter minder te gebruiken en gebruik ik het nu voor het tweede schooljaar helemaal niet meer. Ik merk echter dat veel mensen mijn site nog bezoeken vanwege de berichten over Classdojo. Deze wil ik wel op mijn site laten staan, maar ik wil ook uitleggen waarom ik het niet meer gebruik

Schoolbreed

Als Classdojo op de juiste manier ingezet wordt en mensen zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van de theorie rondom belonen en straffen, dan denk ik nog steeds dat het goed kan werken. Wel vind ik dat een leerkracht het systeem niet individueel zou moeten gebruiken in de klas. Het moet passen bij de schoolcultuur en de afspraken die er binnen de school zijn gemaakt. Op mijn vorige school werd het systeem in de meerderheid van de klassen gebruikt en die samenwerking tussen collega’s was prettig.
Ook volgden mijn collega’s en ik op mijn vorige school een scholing rondom PBS en mijns inziens kon Classdojo binnen die werkwijze goed ingezet worden. Hier moet je het als collega’s dan echter wel over eens zijn en met elkaar goed overleggen over het hoe en wat.

Consequent gebruiken

Classdojo is iets waar je over na moet denken voor je het gaat gebruiken en wat moet passen bij de school, de leerkrachten en de leerlingen én de ouders. Wat hierbij volgens mij zeker niet vergeten moet worden is waarom je Classdojo wilt gebruiken en past het bij je als leerkracht om het consequent te gebruiken. Dat laatste lukte mij niet meer in het laatste schooljaar dat Classdojo inzette in de klas.

Voor mij werkt Classdojo niet meer. Op het moment dat ik het gebruikte, werkte het voor mij, de leerlingen en ook voor de ouders. Misschien juist wel omdat het al een fijne groep was. Het was meer een systeem met doelen om te bereiken die al voldoende gingen, maar nog beter konden.

Geweldige monsters

De monsters van Classdojo zijn natuurlijk geweldig leuk. Maar deze kun je als thema in de klas sowieso gebruiken en laat ik dan ook met veel plezier op mijn site staan. Ook mijn blogs blijven online staan. Ik hoop wel dat mensen dit niet als dé manier zien, maar als een manier.

Wat ik ook nog even zeggen wil…

Soms krijg ik het gevoel dat leerkrachten denken dat ze met Classdojo het wel voor elkaar krijgen om een goede sfeer in de klas te creëren en leerlingen zich goed laten gedragen en hard te laten werken. Dit is echt een gevoel, maar daardoor heb ik een minder prettig idee gekregen bij het gebruiken van Classdojo. Dit komt ook door reacties die ik kreeg van ouders op mijn blogs over Classdojo in de klas. Kinderen die vooral rode punten haalden, op hun tenen liepen om maar groen te scoren.

Voldoende aandacht besteden aan groepsvorming is voor mij een essentieel onderdeel van lesgeven aan een groep en een fijne start van het schooljaar. Het gaat niet om het belonen en bestraffen van gedrag om een fijne groep te krijgen met leerlingen die meewerken aan een goede sfeer en een klas waarin prettig gewerkt kan worden en veel kan worden geleerd. Daar is zoveel meer en zoveel anders voor nodig. Classdojo kan daar bij werken, maar het is echt niet dé oplossing.

Share Button