Training Persoonlijke Effectiviteit

Donderdag 19 januari. Mijn wekker ging drie kwartier later dan normaal, maar echt blij was ik daar op dat moment nog niet mee. Deze training persoonlijke effectiviteit was niet echt een vrijwillige keuze en daar word ik dan toch een beetje dwars van. Met frisse tegenzin stapte ik dan ook die ochtend in de auto. Het mooie weer onderweg zorgde er wel voor dat ik al iets vrolijker werd en tegen de tijd dat ik de plaats van bestemming bereikte, had ik besloten er maar gewoon het beste van te maken.

Voordat we echt begonnen aan de cursus wat het tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Aan de hand van je sleutelbos moest je aan een cursusgenoot voorstellen en diegene moest je dan weer voorstellen aan de hele groep. In korte tijd kom je zo toch aardig wat te weten over een ander en het verschil in sleutelbossen is ook leuk om te zien. De hoeveelheid sleutels, sleutelhangers en zelfs sleutelbossen was heel divers.

De training persoonlijke effectiviteit werd gegeven aan de hand van het gedachtegoed van Stephen R. Covey. We doorliepen de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en in deze blog zal ik bij iedere eigenschap kort opschrijven wat ik daaruit belangrijk vond en meeneem, zowel privé als bij mijn werk.

Een belangrijk woord in deze cursus was paradigma. Een paradigma is een manier waarop jij de wereld ziet. In alle eigenschappen is dit van belang.

Eigenschap 1: Weer proactief
Je moet dingen zelf doen. Hierbij hebben we aandacht besteed aan de cirkel van invloed. In de cirkel van invloed bevinden zich zaken waar we wat over te zeggen hebben. Aan deze zaken kan ik zelf echt iets doen, daar heb ik invloed op. Als ik me veel kan richten op zaken in deze cirkel dan ben ik proactief bezig. Daaruit haal ik positieve energie. Om de cirkel van invloed staat de cirkel van betrokkenheid. Op deze zaken kunnen we geen echte invloed uitoefenen. Als ik me als persoon vooral richt op deze cirkel dan zal mijn cirkel van invloed kleiner worden, o.a. door negatieve energie. Mensen die zich richten op de cirkel van betrokkenheid letten veel op omstandigheden van buitenaf en hoe mensen zouden reageren.
Uit dit stukje van de cursus neem ik mee dat ik zelf veel invloed heb op de dingen die gebeuren in mijn leven en dat ik mij daarbij niet moet laten tegenhouden of beïnvloeden door zaken van buitenaf zoals bang zijn voor de mening van andere mensen.

Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen
Wat is het doel dat je wilt bereiken? Zorg voor een duidelijk beeld van dat doel. Je moet weten waar je naartoe gaat. Tijdens dit gedeelte deden we een oefening waarbij we de ander moesten coachen langs een hindernisbaan terwijl die ander achteruit liep. Bijna iedereen begon meteen te lopen en te vertellen wat de ander moest doen. Tijdens de terugkoppeling kregen we te horen dat we het toen helemaal niet gehad hadden over welk doel er bereikt moest worden. Wat wilde de persoon die gecoacht werd eigenlijk? Een eye-opener wat mij betreft. Soms bedenk ik als leerkracht teveel wat een kind wil, maar vraag ik het helemaal niet.
Deze eigenschap was voor mij vrij helder. Mijn doelen moet ik soms concreter en duidelijker maken voor mezelf om beter te weten waar ik naartoe wil gaan. Wat wil ik bijvoorbeeld nu echt met mijn site? Wat is mijn doel hiermee? Iets om eens goed mee aan de slag te gaan.

Eigenschap 3: Begin bij het begin
Voorafgaand aan de cursus was ons gevraagd bij te houden wat we wilden doen op een dag, zowel werk als privé, wat daarvan lukte en wat niet en waarom dan niet. Nu moesten we deze dingen onderverdelen in de vier kwadranten van de tijdmanagement-matrix. Het is belangrijk om op werkgebied vooral zaken in het kwadrant belangrijk – niet dringend te kunnen plaatsen. Dit zorgt ervoor dat je geen stress ondervindt.
Het werd mij tijdens deze opdracht duidelijk dat het meestal qua werk wel goed zit met mijn planning. Op vrijdagmiddag werk ik vaak wat langer om alles voor de week daarna al te regelen. Veel kopieerwerk is dan bijvoorbeeld al gedaan voor de komende week. Dit geeft mij een rustig gevoel, ondanks dat daardoor mijn weekend vaak pas na zessen begint.

Bron: www.wij-leren.nl

Eigenschap 4: Denken in termen van winnen-winnen
Er zijn zes paradigma’s van menselijke interactie:
1. winnen-winnen: Als er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid is dit de enige optie. Je moet hiervoor wel bereid zijn van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en iets voor elkaar over te hebben.
2. winnen-verliezen: Ik moet winnen, maar jij verliest dan. Dit kan erg hard en gemeen zijn. Autoritair.
3. verliezen-winnen: Win jij maar, dan verlies ik wel. Dit kan ook zijn omdat deze mensen vredesstichter willen zijn.
4. verliezen-verliezen: Als ik niet kan winnen, dan jij ook niet.
5. winnen: Hierbij werd een link gelegd naar sportwedstrijden. Je wilt gewoon winnen, maar daarna is het wel weer gezellig.
6. winnen-winnen-of-geen-akkoord: Je wilt allebei je gelijk halen en kan dit niet, dan is er geen akkoord.
Een belangrijke les in dit gedeelte was dat het belangrijk is om de ander mee te nemen in jouw manier van denken. Leg uit waarom je die keuze maakt en laat ook de ander dat aan jou uitleggen.
In de map die we kregen aan het begin van de cursus las ik de koppeling met je emotionele bankrekening (EBR). Iedereen heeft een EBR met de mensen om zich heen. Voor mij was het heel belangrijk om te beseffen hoe het kan dat ik op eenzelfde situatie verschillend reageer, omdat het om verschillende personen gaat. De een heeft dan bij mij meer of minder krediet opgebouwd. Bij minder krediet kan het daardoor vervelender overkomen. Er wordt voortdurend gestort en opgenomen van een EBR en het is iedereen zelf of een handeling een storting, opname of niets is.

Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
Bij deze eigenschap hebben we het veel gehad over empathisch luisteren. Empathisch luisteren laat je zien dat je de ander begrijpt en accepteert. Je bekijkt de wereld zoals de ander de wereld bekijkt.
Dit is echt een eigenschap waar ik nog meer over wil en moet lezen om deze goed te begrijpen. Ik wil dit beter kunnen, maar kan dat voor mijn idee nog onvoldoende na deze tweedaagse.

Eigenschap 6: Synergie
Synergie = de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen. (1+1=3 of meer)
Het sluit erg aan bij de winnen-winnengedachte uit eigenschap 4. Als mijn manier niet werkt en jouw manier ook niet, dan moeten we zoeken naar een derde manier. Zoek een oplossing die goed is voor iedereen.
Nu ik terugdenk is deze eigenschap tijdens de cursus niet goed tot me doorgedrongen. Waarschijnlijk omdat er daarvoor onvoldoende tijd was om tot rust te komen na de lunch. Ik kon de cursusstof niet meer goed verwerken. 

Eigenschap 7: Hou de zaag scherp
Zorg ervoor dat je goed voor jezelf zorgt door af en toe even te stoppen en jezelf in conditie te houden. Er zijn vier dimensies van vernieuwing waarmee je de zaag scherp houdt:
1. Lichamelijke dimensie: Goed eten, genoeg rust, sporten en ontspanning.
2. Spirituele dimensie: Neem de tijd om de leiding over je leven in handen te houden. Inspiratie kun je bijvoorbeeld vinden in gebed, natuur en muziek. Het is niet alleen maar meditatie of geloof, maar rust nemen om alles te bekijken.
3. Geestelijke dimensie: Opleiding, boeken lezen, cursussen volgen ;-).
4. Sociaal-emotionele dimensie: Innerlijke zekerheid.
Eigenlijk ben ik door het schrijven van deze blog ook aan het werken aan een scherpe zaag. Ik heb dit nodig om deze materie een plaats te geven, om er mee verder te kunnen en er iets van te leren. Tijdens de cursus mochten we af en toe wandelen en konden daar genieten van de omgeving. Dat heeft mij goed geholpen. Misschien moet ik dit vaker doen als ik veel moet verwerken. Samen met iemand wandelen en de stof bespreken.

En nu?
Het was een interessante, pittige cursus. Achteraf ben ik blij dat ik heb (moeten) deelnemen aan deze cursus. Een foto van mij en mijn medecursisten staat op de Facebookpagina van Scophius. Mocht je ook interesse hebben in deze cursus dan vind je daar meer informatie.

Share Button