Letterfeest

Ieder jaar vier ik met de leerlingen van groep 3 het ‘letterfeest’. Dit feest vindt plaats als kern 6 is afgerond en alle letters aangeboden zijn. In dit bericht wil ik jullie een soort van draaiboek aanbieden over hoe het feest er in mijn groep 3 zo ongeveer uit ziet. Ik vier het feest altijd op een middag.Voorbereiding:

 • Datum kiezen.
 • Een geheime brief mee naar de ouders met daarin een uitnodiging voor het letterfeest.
 • Ouders mogen naar de uitreiking van de diploma’s komen.
 • Groepsmoeder vragen of er ouders zijn die een cake willen bakken.
 • Letterspeurtocht aanpassen aan de groep.
 • Knutselmateriaal verzamelen voor lettermutsen.
 • Ouders vragen om te helpen bij de speurtocht.
 • Collega’s informeren.
Letterfeest
 • Tussen de middag – Letters speurtocht door de school hangen en in de klas het woord letterfeest ophangen, eventueel klas versieren.
 • 13:00 Lettermutsen knutselen. Elk feest ziet er nog feestelijker uit met een feestmuts op.
 • 13:40 Letterbingo. @jufsharona heeft een mooie letterbingo op haar site staan. Voor het kiezen van de letters maak ik gebruik van online namenkiezer. Hierin plaats ik de letters. De letters zijn te kopiëren uit een word-document dat ik hiervoor aangemaakt heb.
 • 14:15 Letterspeurtocht door de school. Leerlingen gaan in groepjes van 3-4 leerlingen op pad met een ouder.
 • 14:45 Uitreiking letterdiploma’s. In de speelzaal van de school zijn ondertussen een hoop ouders, opa’s en oma’s bij elkaar gekomen. De leerlingen weten dit niet.
 • 15:00 koffie/thee/limonade met cake in de klas. Leerlingen kunnen laten zien aan hun gasten waar we in de klas mee bezig zijn.
Share Button