Getallenlijn met vijf-structuur

Ik maakte twee getallenlijnen met de vijf-structuur om voor de leerlingen zichtbaar in de klas de getallen te laten zien. De getallen tot 100 bestaan uit losse kaartjes. Deze kunnen apart omgedraaid worden.

Deze kunnen apart omgedraaid worden. In groep 3 is deze handig te gebruiken om in het begin van het schooljaar bij het leren van de getallen 0 t/m 10 er dagelijks een getal bij te kunnen hangen. Ook geeft deze getallenlijn de mogelijkheid losse getallen te verwijderen en de leerlingen te laten raden welke getallen er weg zijn. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de even getallen zichtbaar te hangen of de sprongen van 5 te verduidelijken door de andere getallen om te draaien. Op den duur kunnen de getallen die al goed bekend zijn bij de leerlingen altijd andersom opgehangen worden of kan er zelfs voor gekozen worden deze te verwijderen.

De getallenlijn tot 200 heeft per kaart 5 getallen. Qua ruimte neemt deze minder ruimte in beslag dan bij de losse kaartjes. Omdat de getallen per vijf op een kaartje staan, biedt deze getallenlijn minder mogelijkheden als het gaat om losse getallen extra oefenen of het duidelijker laten zien van de sprongen van 5 of 10.

getallenlijn tot 100
getallenlijn tot 200

Op mijn website staat ook een getallenlijn waarbij gebruik gemaakt wordt van de 10-structuur. Deze gaat tot 200 en de kaartjes zitten per 5 aan elkaar vast.

Getallenlijn 10-structuur

Share Button