Evaluatiekaartjes

Mijn maatje voor de DIY Onderwijs Swap wilde graag materiaal om te evaluaren. Ik bedacht daarom voor haar evaluatiekaartjes met evaluatieduimen. De duimen zijn gemaakt met daarop Mojo van Classdojo. Dit heb ik gedaan omdat mijn maatje Classdojo als thema in de klas heeft. Voor de vragen op de kaartjes heb ik wat rondgesnuffeld op andere sites voor ideeën. Uiteindelijk besloot ik dat ik alleen maar gesloten vragen wilde gebruiken, omdat de leerlingen daar met duim omhoog, ja, of duim omlaag, nee, op kunnen antwoorden. Zelf gebruik ik de kaartjes nog niet, maar mijn maatje gaf aan ze zeker te gaan gebruiken. Maar hoe kan je deze kaartjes en duimen nu inzetten in de klas?

Werken met de evaluatieduimen
  • Ieder kind uit de klas krijgt een duim. Hierop kan eventueel de naam van de leerling geschreven worden.
  • Aan het einde van de les worden er drie kaartjes gepakt uit de stapel evaluatiekaartjes. Als leerkracht kun je kiezen welk kaartje je wilt gebruiken, maar je kunt ook een leerling een kaartje laten trekken.
  • De kinderen geven antwoord met hun evaluatieduim. Duim omhoog = ja, duim omlaag = nee.
  • Aan de hand van de duimen kan je als leerkracht doorvragen.
  • Je kunt ook tijdens de les een kaartje op een poster hangen en daar de kinderen hun duimen bij laten plakken. Omhoog of omlaag. Er moeten dan wel namen op de duimen staan.

Meer materiaal met de monsters van Classdojo? Klik hier.

Evaluatiekaartjes
Evaluatieduimen

Share Button