Categorie: Spelling

Controleer je blad

Deze poster is onder te gebruiken als de leerlingen een werkblad maken voor taal of spelling. Even ter herinnering dat ze een blad niet zomaar inleveren, maar nog even iets moeten controleren. (meer…)

Share Button

Letterlijn

Om het verschil tussen de soorten letters te verduidelijken heb ik een letterlijn met kleuren gemaakt. De tweetekenklanken op rood, lange klanken op groen, korte klanken op geel en medeklinkers op blauw. (meer…)

Share Button

Hakkaarten

Sinds mijn eerste jaar als leerkracht van groep 3 maak ik al gebruik van hakkaarten. Ik heb deze hakkaarten leren kennen door een tweet van Onderwijsgek. Hakkaarten zijn een visuele ondersteuning bij het verdelen van woorden in de klanken.  (meer…)

Share Button

Werkblad Spelling

Een werkblad om anders aan de slag te gaan met de woorden rondom een nieuw geleerde spellingregel of juist om te herhalen. (meer…)

Share Button

BLOON

BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling.
BLOON = Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken

Gebruik van www.bloon.nl is gratis! (meer…)

Share Button